El-varme kan være lønnsomt, også i bygg over 1000 kvm

Stue med Nobø Front og NTB 2R

Reglene i TEK17 krever at minst 60 prosent av normert netto energibehov i nye bygninger på over 1000 kvm skal komme fra energifleksible varmesystemer. Dette har ofte ført til at 100 prosent av oppvarmingen skjer med vannbåren varme. Nå viser en ny, uavhengig rapport fra Rambøll at det i enkelte tilfeller kan finnes bedre og mer lønnsomme alternativer.

– Det var opplest og vedtatt at kun vannbåren varme skal brukes i bygg på over 1000 kvm, sier Nordisk produktsjef Arne Hoseth i Glen Dimplex Nordic. – Derfor anså vi dette markedet som tapt. Men vi vet at noen installatører likevel bruker våre panelovner og elektriske varmekabler i sine prosjekter av denne typen.

 

portrett av Arne Hoseth

– Det sies at kun vannbåren varme skal brukes i boligbygg på over 1000 kvm. Likevel er det gode muligheter for å bruke el-varme der, forsikrer Arne Hoseth i Glen Dimplex Nordic.

Et av disse prosjektene er de nye boligblokkene som bygges på tomten til gamle JL Tiedemanns Tobaksfabrik på Ensjø i Oslo.
– I de 322 leilighetene i felt G åpnet hovedentreprenøren Veidekke og byggherrene Selvaag Bolig og Ferd for at vi kunne bruke panelovner og elektrisk oppvarming i kombinasjon med vannbåren varme, forteller prosjektleder Rune Aasberg i Romerike Elektro, som har ansvaret for hele elinstallasjonen her. 

Faktasirkel

Faktaboks:

Rambølls rapport er basert på beregninger de har foretatt for en mindre boligblokk med 22 boenheter fordelt på 4 etasjer. De presiserer at størrelse på blokka eller antall leiligheter ikke er utslagsgivende for resultatene i rapporten. De samme prinsippene vil gjelde for andre boligblokker over 1000 kvm. 

Rambøll har undersøkt tre typiske nivåer med hensyn til energiytelse:

Eksempel 1 (TEK 17):

Et bygg som holder TEK17 standard, som tilfredsstiller minstekravet til U-verdier og lekkasjetall. En bygning som akkurat tilfredsstiller kravet til netto energibehov i § 14-2.  

Eksempel 2 (TEK 17+):

Et bygg hvor det er gjennomført energieffektiviseringstiltak slik at bygget oppnår lavere oppvarmingsbehov. Der netto energibehov utgjør mindre enn 90 % av energibehovet til et typisk TEK 17-bygg.

Eksempel 3: (passivhus):

Et bygg som tilfredsstiller passivhus-kriterier gitt i NS 3700:2013. Bygningen har svært lavt oppvarmingsbehov (< 15 W/m2).

 

Langt mer fleksibelt med panelovner

– 60 prosent-kravet oppfyller vi ved å ha vannbåren varme som kilde til ventilasjon, varmtvann og gulvvarmen på baderommene i leilighetene, forklarer Kristoffer Gregersen. Han er konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft i Selvaag Bolig AS. – Her er det viktig å huske på at varmtvann er den største energibrukeren. Og siden boligene vi bygger nå er svært energigjerrige, er det ofte nok med én eller to panelovner for å varme opp oppholdsrommene. Det er jo også enkelt å flytte en panelovn sammenlignet med en fastmontert, vannbåren radiator. Så el-varme er en fleksibel løsning, både for byggherren og kundene. 

Forside Rambøll-rapport
Forside Rambøll-rapport
Forside Rambøll-rapport

«Vi må få sjekket disse påstandene»

For å bringe på det rene hvorvidt el-varme kan være et godt alternativ i boligbygninger på over 1000 kvadratmeter, ville Glen Dimplex Nordic la dette bli undersøkt av en uavhengig og nøytral instans.
– Vi valgte Rambøll, som er en betydningsfull og meget anerkjent internasjonal rådgiver på dette området, forteller daglig leder Espen Schønningsen i Glen Dimplex Nordic. – Vi ba dem ta for seg et prosjekt hvor det var brukt vannbåren varme. Så ga vi de oppgaven å endre spesifikasjonene ved å ta i bruk el-varme i så stor grad som mulig, og avdekke hvilken betydning dette ville få.

Oppsiktsvekkende resultater

Rambøll gjorde sine beregninger på en mindre boligblokk med 22 boenheter fordelt på 4 etasjer, men presiserer at resultatene er like gyldige for alle boligblokker over 1000 kvm. De vurderte tre typiske nivåer for energiytelse: For et bygg av TEK17-standard, et bygg som holder høyere standard enn TEK17 (TEK17+), og et bygg som tilfredsstiller passivhus-kriteriene.

Portrett  av Niklas Åkesson
Portrett  av Niklas Åkesson
Portrett  av Niklas Åkesson

– Resultatene Rambøll kom frem til var mildt sagt oppsiktsvekkende, smiler landssjefen for Norge Niklas Åkesson. –  De viser at i denne typen bygg skal det bare gjøres noen små justeringer i spesifikasjonene for å kunne bruke elektrisk varme. Det viser seg at elektrisk varme kan brukes i langt større grad enn hva de fleste av oss ante på forhånd. 

– Ofte er det nok med noen små justeringer i spesifikasjonene for å kunne bruke elektrisk varme i boligbygninger på over 1000 kvadratmeter, fastslår Niklas Åkesson i Glen Dimplex Nordic.

Forskriftene åpner for el-varme i store boligbygg

Undersøkelsene til Rambøll viser at i et TEK17-bygg med energifleksibel tappevannsoppvarming og ventilasjonsvarme, vil 60 prosent av netto varmebehov allerede være dekket. All øvrig romoppvarming kan dermed skje med direkte elektrisitet. I tilfeller hvor også ventilasjonsvarmen drives elektrisk, må det enten gjennomføres energieffektive tiltak på bygget eller la det vannbårne anlegget stå for en større andel av romoppvarmingen.

For TEK17+ bygg er det derimot nok at varmtvannsbehovet dekkes av fjernvarme eller fyrkjelen. Da er 60 prosenten oppnådd, og dermed er det fritt frem for å dekke resten av varmebehovet med el-varme. 

El-anlegg er langt rimeligere å installere

Rambølls rapport fremhever en rekke fordeler ved å bruke el-varme i boligbygg på over 1000 kvm. De skriver blant annet:
  • Raskere og blir mindre kompleks prosjektering med helelektrisk romoppvarming.
  • Et anlegg med elektrisk romoppvarming har færre komponenter og potensielle feilkilder enn vannbårne anlegg. Mange «dårlige» vannbårne anlegg er et resultat av feilprosjektering.
  • Dagens beregningspraksis kan gi overdimensjonerte varmeanlegg. Dette har større negative konsekvenser for vannbårne anlegg enn for helelektrisk romoppvarming.
  • Et viktig premiss for å unngå store merkostnader ved endringer underveis er at valg av varmesystem gjøres allerede i tidligfase i et prosjekt. 

Portrett  av Espen Schønningsen

– Rapporten fra Rambøll viser at det er smart å vurdere en kombinasjon av vannbasert og elektrisk oppvarming, også i boligbygninger på over 1000 kvadratmeter, sier Espen Schønningsen i Glen Dimplex Nordic.

– Vi stiller oss derfor sterkt tvilende til den oppleste sannheten om at vannbasert oppvarming alltid er det beste i nye storbygg, konkluderer Espen. – Ikke minst fordi det er veldig kostbart og tidkrevende å legge inn 100 prosent vannbaserte varmeløsninger. Vi vet også at elektrisk oppvarming reagerer raskere og dermed gir en høyere opplevd bokvalitet.

 

 

 

 

I rapporten skriver Rambøll: «For utbygger har el.anlegg den store fordelen at det innebærer en langt rimeligere investering enn et vannbårent anlegg». Og de fortsetter: «Dersom bygget skal utstyres med el.varme, er grunninstallasjonen for el.varme allerede medtatt i byggets el.anlegg, slik at el.varme ofte bare medfører en utvidelse av elektroinstallasjonen». 

– Så selv når prosjektbeskrivelsen krever at det skal installeres vannbårent anlegg, kan det likevel lønne seg å regne på mulighetene for å bruke el-varme, understreker Arne. 

Nobø panelovn på murvegg
Nobø panelovn på murvegg
Nobø panelovn på murvegg

Ikke glem det estetiske

– Elektrisk oppvarming gir også bedre muligheter for estetisk tiltalende løsninger, fremholder Niklas. – Mange moderne boligblokker med vannbåren varme får installert radiatorer, og da kan du oppleve at to meter lange og 30 cm brede gedigne radiatorer står plassert nesten midt på gulvet i stua di. Ikke kan du flytte på dem heller, slik du kan gjøre med en hendig, liten panelovn.

Hybride varmeløsninger bør alltid vurderes

– Forstå meg rett: Vi mener selvsagt at vannbårne løsninger hører hjemme i moderne bygg. Men vi mener også at det er smart av byggherre, rådgivende ingeniør og entreprenør å vurdere en kombinasjon av vannbasert og elektrisk oppvarming når de skal velge varmesystemer i sine nye bygg. At de ser for at slike «hybride løsninger», hvor det det beste fra flere teknologier brukes, er et reelt alternativ for å oppnå best mulig sluttresultat, fastslår Espen Schønningsen. 

Vil du vite mer? Registrer deg her for å få tilsendt hele rapporten

Når du registrerer deg under sender vi deg rapporten i sin helhet på e-post. Du samtykker dermed til at vi kan ta kontakt med deg på e-post eller telefon for å følge opp denne kampanjen.

 

 

*) Av hensyn til oppdragsgiver fokuserer oppsummeringen i rapporten på fordeler med elektrisk romoppvarming.