7 gode grunner til å velge panelovn

Nobø panelovner er laget for det røffe klimaet i Norge med hyppige temperaturendringer og lave temperaturer store deler av året.

Det er ikke alltid like enkelt å vite hva som er den beste oppvarmingsmetoden for huset eller leiligheten din. Hva finnes fra før, hva er tilstanden til varmekilden, og hvor store økonomiske kostnader vil det bli ved å bytte den ut?

Elektriske panelovner har en rekke egenskaper som er verdt å gjøre seg kjent med. La oss ta en nærmere kikk:

1. Rask varme

En panelovn med god kvalitet reagerer raskt på justering av termostaten. Varmeelementet gir jevn oppvarming av lokalet på kort tid. Til sammenlikning tar det tid å regulere varmen med vannbåren varme fordi vannet først skal øke sin temperatur, og deretter skal luften bli oppvarmet.

2. Presis temperatur

En god termostat gir en nøyaktig temperatur og holder den stabil gjennom sesongen. En eldre, ofte mekanisk, termostat blir unøyaktig på grunn av fenomener som pendling og drivning. Pendling betyr at temperaturen hopper en grad over eller under temperaturen som er stilt inn på ovnen. Og drivning, betyr at ovnen blir kraftigere påvirket av ytre omstendigheter som kulde utenifra og varmen i lufta tett inntil ovnen. Dette kan gi ustabile temperaturer i rommet og redusert komfort. Kjøper du Nobø panelovner får du den mest nøyaktige termostaten på markedet.

3. Smart varmestyring

Du har sjeldent behov for like høy temperatur døgnet rundt i alle rom. Med eksempelvis bruk av «Nobø Energy Control» kan du regulere oppvarming av ulike rom avhengig av bruk. For eksempel redusere temperatur på kjøkken og stue på dagtid, når alle er på jobb og skole.

Les best i test smarte panelovner på tek.no

4. ​Lav investering

Nye ovner med god kvalitet innebærer ikke den tyngste investeringen. Det er som oftest det rimeligste alternativet blant varmeløsninger, både umiddelbart ved anskaffelse og i et levetidsperspektiv. Forventet levetid på en moderne panelovn er 15-20 år.

 

5. Rimelig drift og vedlikehold

I prinsippet drar det ikke på seg kostnader til drift og vedlikehold av panelovner. Men etter 10 - 20 år kan man tenke seg å bytte dem ut. Da er det helst fordi du ønsker å oppgradere til en nyere generasjon med bedre egenskaper og trolig med et nytt design.

Se utvalget av de ulike panelovnene her

6. Kombineres med andre varmekilder

Panelovner kan enkelt kombineres med andre varmekilder for optimal komfort og styring. Hvis du har en bolig med eksisterende systemer, som vannbåren eller elektrisk gulvvarme, er panelovner velegnet til å komplettere varmebehovet.

Se våre gulvvarmeløsninger her

7. Fleksibel plassering

Panelovner er ikke til hinder for bygningsmessige endringer, oppussing og andre årsaker til endret varme- eller varmestyringsbehov. Du kan som regel gjøre omleggingen helt enkelt selv, uten behov for faglig bistand. Til sammenlikning kan det være kostbart å legge om et vannbårent system. Fleksibel plassering betyr også at ovnen tar seg av kaldras fra vinduer ved at den monteres nettopp der.