Du kan installere elektrisk varme i bygg over 1000 kvm også!

Installatør

Reglene i TEK17 krever at minst 60 prosent av energibehovet i nye boligbygg på over 1000 kvm skal komme fra energifleksible varmesystemer. Dermed har vannbåren varme blitt foretrukket, og ført til at bransjen vår har mistet mange oppdrag. Men nå viser en ny rapport fra Rambøll at el-varme er mulig og har store fordeler i denne type bygg også.

portrett av Arne Hoseth

 

– Vi har sett det som opplest og vedtatt at kun vannbåren varme skal brukes i bygg på over 1000 kvm, sier Nordisk produktsjef Arne Hoseth i Glen Dimplex Nordic. – Derfor anså vi dette markedet som tapt for vår bransje. Men vi vet at noen installatører likevel bruker våre panelovner og elektriske varmekabler i sine prosjekter av denne typen.

Et slikt prosjekt er de nye boligblokkene som bygges på tomten til gamle JL Tiedemanns tobakksfabrikk på Ensjø i Oslo. Der har Romerike Elektro ansvaret for el-installasjonene.
– I de 322 leilighetene i felt G åpnet hovedentreprenøren Veidekke og byggherrene Selvaag Bolig og Ferd for at vi kunne bruke panelovner og elektrisk oppvarming i kombinasjon med vannbåren varme, forteller prosjektleder Rune Aasberg. – Her blir det vannbåren varme på alle bad, mens alle andre rom i leilighetene får panelovner. 

Faktasirkel

Faktaboks:

Rambølls rapport er basert på beregninger de har foretatt for en mindre boligblokk med 22 boenheter fordelt på 4 etasjer. De presiserer at størrelse på blokka eller antall leiligheter ikke er utslagsgivende for resultatene i rapporten. De samme prinsippene vil gjelde for andre boligblokker over 1000 kvm. 

Rambøll har undersøkt tre typiske nivåer med hensyn til energiytelse:

Eksempel 1 (TEK 17):

Et bygg som holder TEK17 standard, som tilfredsstiller minstekravet til U-verdier og lekkasjetall. En bygning som akkurat tilfredsstiller kravet til netto energibehov i § 14-2.  

Eksempel 2 (TEK 17+):

Et bygg hvor det er gjennomført energieffektiviseringstiltak slik at bygget oppnår lavere oppvarmingsbehov. Der netto energibehov utgjør mindre enn 90 % av energibehovet til et typisk TEK 17-bygg.

Eksempel 3: (passivhus):

Et bygg som tilfredsstiller passivhus-kriterier gitt i NS 3700:2013. Bygningen har svært lavt oppvarmingsbehov (< 15 W/m2).

 

Langt mer fleksibelt med panelovner

– 60 prosent-kravet oppfyller vi ved å ha vannbåren varme som kilde til ventilasjon, varmtvann og gulvvarmen på baderommene i leilighetene, forklarer Kristoffer Gregersen. Han er konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft i Selvaag Bolig AS. – Her er det viktig å huske på at varmtvann er den største energibrukeren. Og siden boligene vi bygger nå er svært energigjerrige, er det ofte nok med én eller to panelovner for å varme opp oppholdsrommene. Det er jo også enkelt å flytte en panelovn sammenlignet med en fastmontert, vannbåren radiator. Så el-varme er en fleksibel løsning, både for byggherren og kundene. 

Forside Rambøll-rapport
Forside Rambøll-rapport
Forside Rambøll-rapport

«Vi må få sjekket disse påstandene»

– En annen stor installatør fortalte meg at de alltid installerte el-varme i denne typen bygg, fordi de mente det motsatte var galskap, forteller daglig leder Espen Schønningsen i Glen Dimplex Nordic. – De hadde funnet ut at dersom de energifleksible systemene tok seg av varmtvannet, ventilasjonsvarmen og oppvarmingen av fellesarealene, ville dette i mange tilfeller overstige de 60 foreskrevne prosentene. Og da stod de fritt til å velge de mest hensiktsmessige varmekildene til oppvarming av oppholdsrom og soveværelser i leilighetene.
 
På grunn av dette ønsket Glen Dimplex Nordic å finne ut om elektrisk varme virkelig er et godt alternativ i bygninger på over 1000 kvadratmeter.
– Vi ville ha en uavhengig og nøytral instans til å undersøke dette. Da valgte vi Rambøll, som er en betydningsfull og meget anerkjent internasjonal rådgiver på dette området, forteller Espen. – Vi ba dem ta for seg et prosjekt hvor det var brukt vannbåren varme. Så ga vi de oppgaven å endre spesifikasjonene ved å ta i bruk el-varme i så stor grad som mulig, og avdekke hvilken betydning dette ville få.

Oppsiktsvekkende resultater

Rambøll tok for seg en mindre, men representativ boligblokk med 22 boenheter fordelt på 4 etasjer, hvor de vurderte tre typiske nivåer for energiytelse: For et bygg av TEK17-standard, et bygg som holder høyere standard enn TEK17 (TEK17+), og et bygg som tilfredsstiller passivhus-kriteriene.

Portrett  av Niklas Åkesson

 

– Resultatene Rambøll kom frem til var mildt sagt oppsiktsvekkende, smiler landssjefen for Norge Niklas Åkesson i Glen Dimplex Nordic. –  De viser at i denne typen bygg skal det bare gjøres noen små justeringer i spesifikasjonene for å kunne bruke elektrisk varme. Det viser seg at elektrisk varme kan brukes i langt større grad enn hva de fleste av oss ante på forhånd. 

– Elektrisk oppvarming har mer estetisk tiltalende løsninger enn det
du får med vannbåren varme, sier Niklas Åkesson i Glen Dimplex Nordic.

 

Forskriftene åpner for el-varme i store boligbygg

Undersøkelsene til Rambøll viser at i et TEK17-bygg med energifleksibel tappevannsoppvarming og ventilasjonsvarme, vil 60 prosent av netto varmebehov allerede være dekket. All øvrig romoppvarming kan dermed skje med direkte elektrisitet. I tilfeller hvor også ventilasjonsvarmen drives elektrisk, må det enten gjennomføres energieffektive tiltak på bygget eller la det vannbårne anlegget stå for en større andel av romoppvarmingen. 

For TEK17+ bygg er det derimot nok at varmtvannsbehovet dekkes av fjernvarme eller fyrkjelen. Da er 60 prosenten oppnådd, og dermed er det fritt frem for å dekke resten av varmebehovet med el-varme. 


– Da TEK 10 kom, var begrensningen at elektrisk varme ikke skulle brukes i bygg over 500 kvadratmeter. Med TEK17 økte dette til 1000 kvadratmeter. At vi nå også kan benytte elektrisk varme i bygg over 1000 kvadratmeter gir elektroinstallatører en stor mulighet til å vinne tilbake markeder som tidligere har vært tapt til vannbårne løsninger, fremholder Espen. – Her ønsker vi i Glen Dimplex å støtte og supportere våre installatørkunder med kompetanse, slik at de skal vite hvordan de enkelt kan holde seg innenfor gjeldende forskrifter, og likevel kunne tilby elektrisk varme i store bygg igjen.
 

Elanlegget er langt enklere og rimeligere å installere enn vannbårne anlegg

Rambølls rapport fremhever en rekke fordeler ved å bruke el-varme i boligbygg på over 1000 kvm*. De skriver blant annet:
  • Elektrisk oppvarming er enklere, raskere og rimeligere å installere.
  • Elektrisk oppvarming er enklere/rimeligere å oppgradere i etterkant dersom man ser det er endring i behov.
  • Elektrisk oppvarming er mer fleksibelt med hensyn til plassering i rommet da det ikke er avhengig av rør.
  • Enklere og rimeligere å implementere (smart) styring av anlegget med elektrisk oppvarming  enn for vannbårne anlegg.

– Vi stiller oss derfor sterkt tvilende til den oppleste sannheten om at vannbasert oppvarming alltid er det beste i nye storbygg, konkluderer Espen. – Ikke minst fordi det er veldig kostbart og tidkrevende å legge inn 100 prosent vannbaserte varmeløsninger. Vi vet også at elektrisk oppvarming reagerer raskere og dermed gir en høyere opplevd bokvalitet.

Nobø panelovn på murvegg
Nobø panelovn på murvegg
Nobø panelovn på murvegg

El-anlegg er mer tiltalende

– Elektrisk oppvarming gir også bedre muligheter for estetisk tiltalende løsninger, fremholder Niklas. – Mange moderne boligblokker med vannbåren varme får installert radiatorer, og da kan du oppleve at to meter lange og 30 cm brede gedigne radiatorer står plassert nesten midt på gulvet i stua di. Ikke kan du flytte på dem heller, slik du kan gjøre med en hendig, liten panelovn.

Vi har ansvaret for å informere entreprenøren

– Så vidt jeg kan forstå, betyr dette at selv når prosjektbeskrivelsen krever et vannbårent anlegg, lønner det seg likevel å regne på mulighetene for å bruke el-varme, oppsummerer Arne. – Ofte vet ikke rådgivende ingeniører og entreprenører dette. Da må vi i bransjen selv ta ansvaret for å informere dem om at elektrisk varme er et reelt, og i de aller fleste tilfellene et mye bedre, alternativ. 

 

Portrett  av Espen Schønningsen

– Selvsagt hører vannbårne løsninger hjemme i moderne bygg. Men vi mener også at det er smart av byggherre, rådgivende ingeniør og entreprenør å vurdere en kombinasjon av vannbasert og elektrisk oppvarming når de skal velge varmesystemer i sine nye bygg. At de ser for at slike «hybride løsninger», hvor det det beste fra flere teknologier brukes, er et reelt alternativ for å oppnå best mulig sluttresultat, fastslår Espen Schønningsen. 

– Vi lot Rambøll undersøke om elektrisk varme er et godt alternativ,også i bygninger på over 1000 kvadratmeter. De slo fast at det er det, fastslår Espen Schønningsen i Glen Dimplex Nordic.

Vil du vite mer? Registrer deg her for å få tilsendt hele rapporten

Når du registrerer deg under sender vi deg rapporten i sin helhet på e-post. Du samtykker dermed til at vi kan ta kontakt med deg på e-post eller telefon for å følge opp denne kampanjen.

 

 

*) Av hensyn til oppdragsgiver fokuserer oppsummeringen i rapporten på fordeler med elektrisk romoppvarming.